web analytics

Bv Xanh Pon Tphcm

Vaginosis Home Remedies Health Tone Tips

Home Remedies for Vaginosis, apple cider vinegar for a couple apple cider vinegar in atelephone wire soak your vagina in water mixed withapple cider vinegar for about 1520 minutes as it helps in killing the harmful bacteria andremoving the infection any Greek fenugreek is highly beneficialfor treating bacterial vaginosis it will help improve the pH level in thevagina and boost the immune system to speed up the healing process

drink this water the next morning on anempty stomach fenugreek helps in maintaining thehormonal balance in regulating the menstrual cycle yellow card tippit n pun in plain yogurtand inserted in your vagina to get rid of bacterial infection yogurt contains natural bacteria whichhelp to balance the pH level up the vagina while eliminating the infection you can also eat plain yogurt at leasttwice a day

tea tree oil tea tree oil is an herbalremedy to treat bacterial vaginosis at home makes a few drops of tea treeoil in the lukewarm water and rinse your vagina with this solution t3 oil is natural antibacterial that isvery effective in reducing bacterial infection in the vagina garlic garlic is one of the best home remediesfor bacterial infection in women you can eat raw garlic cloves

or place a garlic clove in your vaginaand remove it after a few hours garlic is an actual antibiotic and workswell to cure bacterial vaginosis coconut oil coconut oil has natural antiviral and a bacterial and antifungalproperties that can kill the germs that cause bacterial vaginosis and prevent it from recurring teabag socan teabag in water and then place it in therefrigerator for a few minutes

then place it in your vagina for about10 minutes tea bag is a soothing relief to theitchiness cost due to bacterial infection nope interment next for teaspoon ofturmeric powder in a glass of lukewarm milk engine did every day till the symptomssubside completely Marga Sol leaves martha is an effective national cure forbacterial infection

crash a handful of my guess Elise insome water to form a paste apply this paste on your vagina andleave it for some time %uh repeat this remedy at least twice aday in order to get relief allegedly make alleged 30 by boiling itin some water now soak a clean cloth in gently rub itinto your vagina it will give you relief from theinformation cost due to bacterial infection black walnut you can apply black walnuttincture to cure bacterial vaginosis

Ct khi u bung trng nng 40 kg

Cắt khối u buồng trứng nặng 40 kg Ngày 1810, các bác sĩ Bệnh viện Ung bướu TP HCM đã phẫu thuật cắt khối bướu khổng lồ (nặng 40 kg) thành công cho bệnh nhân Lan (49 tuổi, Long An). Bác sĩ Lê Hoàng Minh Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP HCM cho biết, đây là trư�ng hợp bệnh nhân có khối u buồng trứng lớn nhất từ trước tới nay mà bệnh viện tiếp nhận đi�u trị. Sau gần một tuần phẫu thuật, sức kh�e của bệnh nhân cơ bản ổn định. Toàn bộ chi phí phẫu thuật cho chị Lan được Bệnh viện Ung bướu TP hỗ trợ. Theo bác sĩ Hoàng Minh, để thực hiện ca mổ này, các bác sĩ của nhi�u chuyên khoa như Hô hấp, Tim mạch, Huyết h�c, Gây mê hồi sức, Ngoại II và Ngoại I, nhi�u lần hội chẩn để lên phương án mổ tốt nhất cũng như đánh giá các tình huống xấu nhất (nguy cơ rối loạn huyết động h�c rất cao khi lấy ra kh�i cơ thể khối u lớn) có thể xảy ra cho bệnh nhân. Theo bác sĩ CKII Nguyễn Văn Tiến Quy�n Trưởng khoa Ngoại I khi nhập viện bệnh nhân thể trạng gầy yếu, cân nặng 90 kg nhưng có khối u cực lớn ở bụng. Vòng bụng đo được 133 cm, chi�u dài bụng 83 cm khám lâm sàng cho bệnh nhân, các bác sĩ thấy bướu ổ bụng rất to, lan từ hạ vị lên đến thượng vị.

Sau khi làm các xét nghiệm và chẩn Ä‘oán hình ảnh, ngày 1210 chị Lan được các bác sÄ© phẫu thuật lấy ra khối bÆ°á»›u nặng 40 kg, có kích thÆ°á»›c 60 cm x 80 cm x 100 cm (vá»� bÆ°á»›u nặng 2 kg, lòng bÆ°á»›u chứa 35 lít dịch và 3 lít máu). BS CK II Nguyá»…n Văn Tiến Ä‘ang phẫu thuật và dẫn lÆ°u dịch khối u cho bệnh nhân Lan. TrÆ°á»›c khi phẫu thuật cắt khối bÆ°á»›u này, các bác sÄ© phải hai lần hút bá»›t dịch trong bÆ°á»›u ra để xẹp bá»›t rồi má»›i tiếp tục thám sát và phẫu thuật cắt bÆ°á»›u, cắt tá»­ cung, phần phụ, mạc nối lá»›n cho bệnh nhân. Kết quả xét nghiệm, chẩn Ä‘oán sau mổ bệnh nhân bị ung thÆ° buồng trứng. Theo ngÆ°á»�i nhà bệnh nhân, chị Lan mang khối bÆ°á»›u gần mÆ°á»�i năm nay. Do khối u chèn ép nên chị luôn bị khó thở, rất mệt, Ä‘au Ä‘á»›n, tay chân bủn rủn, không tá»± ăn uống, sinh hoạt được. Hai tay chị Lan chỉ còn da bá»�c xÆ°Æ¡ng, hai chân bị phù to, cứng ngắc. không Ä‘i lại được. Do gia đình quá khó khăn, chị Lan không có tiá»�n Ä‘i bệnh viện khám bệnh và phải chịu Ä‘á»±ng bệnh tật, Ä‘au Ä‘á»›n gần chục năm trá»�i.

LIKE SHARE Cập nhật tin mới nhất SUBSCRIBE gt;.

Leave a Reply